บทสรุป คณานันต์ เวิล หรือ คานะ นาคานิชิ เวิล ออน คานะนัน.

เริ่มต้นที่เมือง สตาโตะ หรือ เมืองเริ่มแรก ที่นี่จะมีเด็กผู้หญิง บอกวิธี เล่นหลายคนสำหรับ เบร้าเซอร์ แต่ผู้ที่เล่น
แบบออฟไลน์ ไม่ต้อง ติดตั้ง


1 คือที่ตั้งของวังพระราชา ในนี้ทหารจะให้เงิน 500 g แก่คุณ
2 ที่นี่ถ้าคุยกับเจ้าของบ้าน 2 หน ไลเทส จะสามารถใช้ท่าไม้ตาย บรัท ได้
3 บ้านของไลเทส ที่นี่จะพบกับ ไลนา ซึ่งเป็นน้องสาว ถ้าไม่เอาไลนาไปด้วยจะออกนอกเมืองไม่ได้
4 โบสถ์ ที่นี่ จะสามารถเรียนรู้การเซฟเกมส์ และ สามารถดูตาราง มอนสเตอร์ได้
5 ร้านอาวุธ
- ดาบ 100 g
- ไม้เท้า 60 g
6 ร้านเครื่องป้องกัน
- เสื้อโคต 50 g
- หมวก 20 g
- โล่ 60 g
- แหวน 50 g
7 ร้านไอเท่ม
- ยาฟื้นพลัง 15 g
- น้ำมนต์ 100 g
- ยาถอนพิษ 10 g
8 โรงแรม 50 g
9 ร้านอาหาร
10 ร้านอาหารสำหรับช้าง

หน้า
1 2 3 4 5 6 7